تیم دیجیتال مارکتینگ

مهندس فائزه عسگری

مهندس فائزه عسگری
تخصص ها: تولید محتوا

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.