استاد

خشایار صالح یار

خشایار صالح یار
تخصص ها: مترجمی زبان

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.