استاد دانشگاه

مهندس فرهاد موبد

مهندس فرهاد موبد
تخصص ها: فیزیک،مهندسی نانو فناوری ، مهندسی نانو مواد

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.