دوره ها
تاریخ شروع: 1399/8/29 دانستنی های حقوقی مدیران در جهان متغیر و نابرابر امروزی

تاریخ شروع: 1399/6/17 طرح سند بازاریابی محتوایی پیشرفته

تاریخ شروع: 1399/6/17 طرح سند بازاریابی محتوایی پیشرفته

تاریخ شروع: 1399/6/17 طرح سند بازاریابی محتوایی

تاریخ شروع: 1399/6/17 طرح سند بازاریابی محتوایی

تاریخ شروع: 1399/6/10 کمپین تولید و انتشار محتوا

تاریخ شروع: 1399/6/10 کمپین تولید و انتشار محتوا

تاریخ شروع: 1399/6/10 بازاریابی محتوا

تاریخ شروع: 1399/7/30 استراتژی دیجیتال مارکتینگ

هنگامی که شما در حال رشد یک کسب و کار هستید، به نظر می‌رسد که تعیین چشم انداز همیشه در حال توسعه می‌تواند به سرعت خسته کننده باشد و حتی می تواند امری دشوار باشد. در حال حاضر به اندازه کافی تبلیغات و عوامل بازاریابی در همه جا وجود دارد. چگونه شما قرار است استراتژی دیجیتال مارکتینگ زیرکی را ایجاد، تنظیم و حفظ کنید؟ در این دوره ما به شما می آموزیم که استراتژی مناسب دیجیتال مارکتینگ چه ویژگی هایی دارد و چطور می توانید استراتژی دیجیتال مارکتینگ مناسبی را ایجاد کنید.