دوره ها
تاریخ شروع: 1399/5/15 اندروید

تاریخ شروع: 1399/5/17 نوآوری باز

این دوره برای صاحبان ایده و افراد خلاق توصیه میشود.

تاریخ شروع: 1399/5/16 خلاقیت و نوآوری

این دوره برای عموم آزاداست.

تاریخ شروع: 1399/5/15 آشنایی با کوچینگ

این دوره برای مدیران طراحی شده است

تاریخ شروع: 1399/5/14 اکوسیستم استارتاپ

تاریخ شروع: 1399/5/14 هوش تجاری

تاریخ شروع: 1399/5/22 اینستاگرام برای کسب و کارهای کوچک

این دوره برای عموم آزاد است و نیازی به دانش خاصی ندارد