دوره ها
تاریخ شروع: 1399/8/8 رفتارشناسی ( تحلیل رفتار )

تاریخ شروع: 1399/8/8 رفتارشناسی ( تحلیل رفتار )

تاریخ شروع: 1399/7/28 استراتژی کسب و کارها

تاریخ شروع: 1399/7/19 گروه دوم وبینار اکوسیستم استارت‌آپ‌ها

تاریخ شروع: 1399/7/19 گروه اول وبینار اکوسیستم استارتاپ ها

تاریخ شروع: 1399/7/15 اکوسیستم استارتاپ ها ( از ایده تا تجاری سازی ) 2

تاریخ شروع: 1399/7/14 دیجیتال مارکتینگ

تاریخ شروع: 1399/7/15 اکوسیستم استارتاپ ها ( از ایده تا تجاری سازی )

مناسب برای کلیه کارآفرینان، صاحبان ایده و سرمایه گذاران.

تاریخ شروع: 1399/7/5 دوره ی جامع داوری