اکوسیستم استارتاپ ها ( از ایده تا تجاری سازی )

مناسب برای کلیه کارآفرینان، صاحبان ایده و سرمایه گذاران.
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1399/7/6
تاریخ شروع دوره : 1399/7/15
تاریخ پایان دوره : 1399/7/15
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

اکوسیستم استارتاپ ها ( از ایده تا تجاری سازی )