طراحی چهره

شرکت در این دوره برای تمام علاقه‌مندان آزاد است
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1399/5/29
تاریخ شروع دوره : 1399/5/29
تاریخ پایان دوره : 1399/5/29
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

خلاقیت و شناخت اشکال هندسی

وسایل مورد نیاز :

کاغذ a4 - مدادمشکی

اهداف :

طراحی هایپررئال انواع چهره ها

مفاد درسی :

-

طراحی چهره