دانستنی های حقوقی مدیران در جهان متغیر و نابرابر امروزی

هزینه ثبت نام در دوره: 1,200,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: 600,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/6/25
تاریخ شروع دوره : 1399/8/29
تاریخ پایان دوره : 1399/8/29
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز این دوره :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی دوره :

چگونه شرکتی برای کسب و کارمان تاسیس کنیم؟ - چه کنیم پایمان به دادگستری باز نشود؟ - چک چه وقت کیفری می شود؟ - چگونه روابط اقتصادیمان را با دیگران تنظیم کنیم؟ - مسوولیت های حقوقی و کیفری مدیران چیست؟ - نقش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی چیست؟ - راه های مبارزه با پولشویی کدامند؟ - چگونه از برندمان محافظت کنیم؟ - قراردادهای محرمانگی چگونه و چرا باید تنظیم شوند؟ - چگونه قاضی پرونده را خودمان انتخاب کنیم؟

دانستنی های حقوقی مدیران در جهان متغیر و نابرابر امروزی